Понеділок, 28.09.2020, 20:42
Головна | RSS
Викривач корупції
Зупинимо корупцію разом (соціальна реклама)Новини Юридичного порталу
Меню сайту

Статистика

Ні корупції (соціальна реклама)!

Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту

Інформація про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту)

Пошук відомостей в ЄДР

Головна » 2013 » Грудень » 27 » Огляд законодавства у сфері реєстрації речових прав на нерухомість: "База даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав"
17:12
Огляд законодавства у сфері реєстрації речових прав на нерухомість: "База даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав"

Стаття 13 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон). База даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав:

1.  Реєстрація заяв і запитів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації  прав та наданням інформації з Державного реєстру прав, проводиться в базі даних  про реєстрацію заяв і запитів.

2. Заява і запит реєструються у базі даних Державного реєстру прав, якщо заявником додержані вимоги, встановлені цією статтею та статтями 16 і 17 цього Закону.

Відповідно до частини 1 статті 10 Закону невід'ємною складовою частиною Державного реєстру прав є база даних про реєстрацію заяв і запитів.

Закон передбачає вчинення реєстрації заяв і запитів, пов’язаних, по-перше, з проведенням державної реєстрації прав, по-друге, з наданням інформації з Державного реєстру прав.

Потреба в існування подібної самостійної реєстраційної процедури щодо заяв та запитів є дещо дискусійною, враховуючи ту обставину, що необхідність в створенні та функціонуванні Державного реєстру прав обумовлено, перш за все, потребою в здійсненні реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, на чому прямо вказано у статті 4 Закону.

Однак з огляду на текст Закону, зокрема коментованої норми, обов’язковою передумовою державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень є реєстрація відповідних заяв та запитів.

Слід зазначити, що частина 1 та частина 2 статті 13 Закону містять суперечливі положення щодо своєрідного місця здійснення реєстраційної дії, оскільки, згідно частини 1 цієї статті вказується на здійснення реєстрації заяв та запитів в базі даних про реєстрацію заяв і запитів, в той час як в частині 2 цієї ж статті зазначається на тому, що реєстрація заяв та запитів має бути здійснена в базі даних Державного реєстру речових  прав  на  нерухоме  майно  (далі  - Державний  реєстр прав).

Вважаємо, що вказані положення статті 13 Закону мають бути витлумачені у системному зв’язку з положеннями частини 1 статті 10 цього ж Закону, відповідно до якої база даних про реєстрацію заяв і запитів є невід'ємною складовою частиною Державного реєстру прав та частини 1 статті 2 Закону, згідно якої Державний реєстр прав визначається як єдина державна інформаційна система, що містить відомості про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об'єкти та суб'єктів цих прав.

Враховуючи, що невід’ємною складовою Державного реєстру є також реєстраційні справи, що існують не лише в електронній, а й паперовій формі, то Державний реєстр прав також існує в своїх електронних та письмових складових. При цьому, реєстрація заяв та запитів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації прав та наданням інформації з Державного реєстру прав, здійснюється як самостійна реєстраційна процедура. При цьому база даних про реєстрацію заяв і запитів, з одного боку, не є розділом чи частиною Державного реєстру прав в розумінні статті 11 Закону, а з іншого – є невід’ємною складовою Державного реєстру прав на підставі положень частини 1 статті 10 Закону. А отже, здійснення реєстрації заяв та запитів базі даних про реєстрацію заяв і запитів, водночас є реєстрацією в базі даних Державного реєстру прав.

В дискусії щодо сутності бази даних про реєстрацію заяв і запитів та бази даних Державного реєстру прав, доречно згадати й про те, що Законом проігноровану ту обставину, що чинне законодавство, а саме Цивільний кодекс України та Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.1993 використовує термін «база даних» для позначення одного з різновидів творів як об’єкта права інтелектуальної власності.

Так, згідно статті 2 Закону України «Про авторське право та суміжні права» база (компіляція даних) визначається як сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі - електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів.

Натомість як згадувалося вище, в частині 1 статті 2 Закону Державний реєстр прав визначається як єдина державна інформаційна система та в частині 4 статті 10 Закону Державний реєстр прав визнаний державною власністю. При цьому, ні в зазначених, ні в інших статтях Закону не міститься посилання на належність державі чи іншому суб’єкту виключних прав на цей об’єкт як результат творчої діяльності та, власне, належність цієї бази даних до об’єктів права інтелектуальної власності.

Згідно цієї норми, реєстрація може бути проведена лише щодо тих заяв та запитів, що пов'язані з проведенням державної реєстрації прав та наданням інформації з Державного реєстру прав.

У випадку коли буде подана заява, запит, звернення тощо, що не мають зазначених ознак, наприклад, подано інформаційний запит щодо діяльності органу державної реєстрації прав як органу державної влади, то такий запит не має реєструватися в порядку, встановленому частини 1 статті 13 Закону, а має бути зареєстрований та розглянутий згідно іншого чинного законодавства, наприклад, Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Слід проводити розмежування між заявами, що підлягають реєстрації згідно вимог цього Закону та іншими заявами, що згадуються в тексті Закону. Наприклад, в абзаці п’ятому частини 1 статті 16 Закону вказується на заяву правонабувача, що не є тотожною заяві про реєстрацію права, а, тому ця заява не підлягає реєстрації в контексті положень статті 13 Закону.

Закон передбачає подання, зокрема, таких заяв, пов’язаних з проведенням державної реєстрації прав, що реєструють в базі даних заяв та запитів:

− про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки;

− про реєстрацію обтяжень, у тому числі іпотек;

− про реєстрацію прав оренди об’єктів нерухомого майна;

− про припинення іпотеки;

− про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

− про отримання витягу з Державного реєстру прав.

Згідно частини 3 статті 28 Закону суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи) мають право на отримання інформаційної довідки з Державного реєстру прав на підставі поданого ними письмового запиту, якщо останній зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

Тобто, у випадку подання запиту з порушенням вимог частини 3 статті 28 Закону, він також не має реєструватися у порядку, встановленому частиною 1 статті 13 Закону.

Деталізують порядок здійснення реєстрації заяв та запитів, пов’язаних, з проведенням державної реєстрації прав та наданням інформації з Державного реєстру прав Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Порядок надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 №703.

Так, зокрема, згідно пункту 7 та 8 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень для проведення державної реєстрації прав заявник подає органові державної реєстрації прав заяву про державну реєстрацію, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Міністерство юстиції України. Заява про державну реєстрацію подається щодо кожного об'єкта нерухомого майна окремо.

Орган державної реєстрації прав приймає заяви про державну реєстрацію в порядку черговості їх надходження шляхом реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати та часу їх реєстрації.

Моментом прийняття заяви про державну реєстрацію вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Міністерство юстиції України.

В свою чергу, відповідно до пункту 8 Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно орган державної реєстрації прав приймає заяву (запит) шляхом її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй (йому) реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її (його) реєстрації.

 Моментом прийняття заяви (запиту) вважається дата та час її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів..

Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви (запиту), форму та вимоги до оформлення якої встановлює Міністерство юстиції України.

Стаття 29 Закону встановлює плату за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав.

При цьому, згідно частини 4 статті 29 Закону суд, органи  місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи доходів і зборів, органи Служби  безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи) звільняються від плати за отримання інформаційної довідки з Державного реєстру прав.

Оскільки відповідно до абзацу четвертого пункту 10 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень передбачено положення, згідно якого орган державної реєстрації прав не приймає заяву про державну реєстрацію у разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату державного мита, слід враховувати, що подана заявником заява в цьому випадку не буде зареєстрована.

Аналогічне за змістом положення містить в абзаці третьому пункту 10 Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно не прийняття заяви щодо отримання витягу з Державного реєстру прав.

Частина 2 статті 13 Закону пов’язує можливість проведення реєстрації заяв та запитів з відповідністю останніх вимогам статті 13 та статей 16 і 17 Закону.

Враховуючи, що стаття 13 Закону фактично не містить жодних вимог до змісту та (або) форми заяв та запитів, можна стверджувати про відсилочний характер коментованої норми.

Порядок та, власне, своєрідні етапи (стадії) проведення реєстрації встановлює стаття 15 Закону та згаданий вище Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Згідно частини 2 статті 16 Закону реєстрація заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень проводиться в порядку черговості їх надходження.

Відповідно до частини 5 статті 16 Закону реєстрація заяви про реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв та запитів проводиться при отриманні заяви та документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень.

-Начальник реєстраційної служби Томаківського районного управління юстиції В. Павленко-


Рекомендувати:
Переглядів: 493 |  Теги:
Історія Томаківського району

Пошук

Календар
«  Грудень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Корисні посилання
  • Юридичний портал
  • Міністерство юстиції України

  • Переліки громадських формувань
  • Перелік політичних партій зареєстрованих Томаківським РУЮ
  • Перелік політичних партій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Перелік громадських організацій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Перелік благодійних організацій зареєстрованих Томаківським РУЮ
  • Перелік профспілкових організацій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Єдиний реєстр громадських формувань

  • Викривач корупції © 2015 - 2020 Безкоштовний хостинг uCoz