П`ятниця, 19.01.2018, 20:39
Головна | RSS
Викривач корупції
Зупинимо корупцію разом (соціальна реклама)Новини Юридичного порталу
Меню сайту

Статистика

Ні корупції (соціальна реклама)!

Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту

Інформація про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту)

Пошук відомостей в ЄДР

Головна » 2014 » Липень » 3 » Способи припинення діяльності громадських об’єднань
13:06
Способи припинення діяльності громадських об’єднань

Припинення функціонування громадського об’єднання може відбутися як з волі учасників (шляхом саморозпуску, або у вигляді реорганізації), так і в примусовому порядку (за рішенням суду про заборону).

Статтею 25 Закону України «Про громадські об’єднання» (далі – Закон) передбачено, що рішення про добровільне припинення діяльності громадського об’єднання приймається вищим органом управління громадського об’єднання. Припинення діяльності відбувається або шляхом саморозпуску, або у вигляді реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу.

Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з урахуванням особливостей, встановлених Законом. Якщо вартості майна громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, яке безпосередньо здійснює підприємницьку діяльність і щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія зобов’язана звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такого громадського об’єднання відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».    (ст. 25 Закону).

Громадське об'єднання має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

Діяльність громадського об'єднання без статусу юридичної особи вважається припиненою з дня отримання повідомлення про таке рішення від особи, уповноваженої представляти це об'єднання, уповноваженим органом з питань реєстрації. На підставі зазначеного повідомлення уповноважений орган з питань реєстрації вносить відомості про припинення діяльності зазначеного громадського об'єднання до Реєстру громадських об'єднань.

Рішення про саморозпуск громадського об'єднання приймається у порядку, встановленому статутом цього об'єднання. Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск громадського об'єднання, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадського об'єднання як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його ліквідації відповідно до статуту.

Громадське об'єднання подає (надсилає) рішення про саморозпуск громадського об'єднання до уповноваженого органу з питань реєстрації. До рішення додаються:

1) оригінал свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання (або його дубліката);

2) оригінал статуту громадського об'єднання (або його дубліката);

3) реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Уповноважений орган з питань реєстрації протягом десяти робочих днів з дня отримання документів, приймає рішення про визнання або відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського об'єднання.

Якщо за наслідком розгляду документів встановлено відсутність порушень вимог Закону, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статуту громадського об'єднання, уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення громадського об'єднання до Реєстру громадських об'єднань.

З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення громадського об'єднання про саморозпуск розпочинається припинення громадського об'єднання як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення громадського об'єднання про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване цим громадським об'єднанням.

Припинення діяльності громадської спілки не має наслідком припинення юридичних осіб - членів цієї спілки. (ст. 26 Закону).

Припинення діяльності громадського об’єднання необов’язково має відбуватися у формі саморозпуску. Вищий керівний орган може прийняти рішення про приєднання громадського об’єднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу, тобто здійснити реорганізацію.

Закон не передбачає реорганізацію громадського об’єднання без статусу юридичної особи. Тобто реорганізація можлива лише для громадських організацій зі статусом юридичної особи та громадських спілок - юридичних осіб.

Статтею 27 Закону зазначено, що реорганізація громадського об'єднання, яке має статус юридичної особи, здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення громадського об'єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

Вступ громадської організації або громадської спілки до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення його діяльності.

Про прийняті рішення щодо реорганізації громадського об'єднання шляхом приєднання реорганізоване громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації. Разом з повідомленням до уповноваженого органу з питань реєстрації подаються:

1) рішення, громадського об'єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання;

2) документи громадського об'єднання, яке приєднується (оригінал свідоцтва про реєстрацію, статуту, або їх дублікати, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (громадського об’єднання, яке приєднується) та рішення громадського об’єднання до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання);

3) необхідні документи громадського об'єднання, до якого приєднуються, якщо внаслідок приєднання громадське об'єднання змінює свій статут та/або найменування.

Якщо за наслідками розгляду документів не встановлено порушень вимог Закону, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статутів громадських об'єднань, уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідних записів та вносить дані про рішення громадських об'єднань до Реєстру громадських об'єднань.

З дня вчинення уповноваженим органом з питань реєстрації дій, розпочинається припинення громадського об'єднання. З цього часу керівний орган громадського об'єднання може здійснювати лише повноваження комісії з реорганізації, якщо такі повноваження покладені на нього вищим органом управління громадського об'єднання.

Розуміючи важливість діяльності громадських об’єднань, законодавець визначає, що примусова ліквідація громадських об’єднань можлива лише за рішенням суду і тільки за наявності вичерпних підстав.

Припинення діяльності громадського об’єднання можливе у разі порушення цим об’єднанням конституційних обмежень щодо мети та дій, тобто:

1. Утворення і діяльність громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняються.

2. Громадські об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань.

3. Інші обмеження права на свободу об’єднання, у тому числі на утворення і діяльність громадських об’єднань, можуть бути встановлені виключно законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

4. Громадським об’єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом.

(ст. 36, 37 Конституції України та ст. 4 Закону).

Також суд може припинити діяльність громадського об’єднання зі статусом юридичної особи з підстав, зазначених у п. 2 ст. 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», наприклад:

- неподання протягом 1 року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності;

- наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;

- визнання об’єднання банкрутом.

У разі прийняття судом рішення про припинення громадського об’єднання зі статусом юридичної особи з вищезазначених причин таке об’єднання може продовжити діяти як організація без статусу юридичної особи.

Для цього громадське об’єднання протягом 6 місяців у довільній формі повідомляє місцеве управління юстиції про продовження діяльності без статусу юридичної особи та надає відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання ( п.5 ст.29 Закону).

Право на подання позову про припинення громадського об’єднання мають відповідні органи державної влади, наприклад, органи податкової служби, управління юстиції та інші органи. Справа про заборону громадського об'єднання розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. У разі прийняття рішення про заборону громадського об'єднання майно, кошти та інші активи громадського об'єднання за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

Заборона громадського об'єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому Законом, та виключення з Реєстру громадських об'єднань.

Інші підстави для заборони діяльності громадського об'єднання, крім зазначених не допускаються. (ст. 28 Закону).

Головний спеціаліст Реєстраційної служби Томаківського районного управління юстиції Дніпропетровської області О.В. Скляр
 


Рекомендувати:
Переглядів: 177 |  Теги:
Історія Томаківського району

Пошук

Календар
«  Липень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Корисні посилання
  • Юридичний портал
  • Міністерство юстиції України

  • Переліки громадських формувань
  • Перелік політичних партій зареєстрованих Томаківським РУЮ
  • Перелік політичних партій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Перелік громадських організацій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Перелік благодійних організацій зареєстрованих Томаківським РУЮ
  • Перелік профспілкових організацій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Єдиний реєстр громадських формувань

  • Викривач корупції © 2015 - 2018 Безкоштовний хостинг uCoz