Четвер, 26.04.2018, 14:21
Головна | RSS
Викривач корупції
Зупинимо корупцію разом (соціальна реклама)Новини Юридичного порталу
Меню сайту

Статистика

Ні корупції (соціальна реклама)!

Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту

Інформація про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту)

Пошук відомостей в ЄДР

Головна » 2014 » Листопад » 24 » Реалізація права громадян на доступ до публічної інформації
17:03
Реалізація права громадян на доступ до публічної інформації

Відповідно до частини 2 статті 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Закон України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;

2) розпорядники інформації - суб'єкти, визначені у статті 13 Закону;

3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.

Відповідно до статті 19 Закону громадяни мають право звернутися із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація їх особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Перед реалізацією права на доступ до публічної інформації, слід визначитися, чи є Ваше прохання запитом на інформацію або зверненням. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні (наприклад, інформація щодо використання бюджетних коштів або копія рішення сесії міської ради). Тобто йдеться про вже існуючу (раніше створену) інформацію, якою володіє розпорядник. Для відповіді на інформаційний запит розпорядник не повинен створювати нову інформацію (готувати аналітику, надавати роз’яснення тощо). Звернення громадянина - це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Звернення регулюються спеціальним Законом України «Про звернення громадян». Також слід відмітити, що Закон України "Про звернення громадян" не дозволяє надсилати звернення в електронній формі.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Для отримання інформації слід надіслати запит, який має містити: ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

На офіційних веб-сторінках органів влади у розділах «Доступ до публічної інформації» можна знайти форми для подання запиту на отримання публічної інформації. Багато органів передбачають можливість подання запиту в електронному вигляді. Для прикладу, форми для подання запиту на отримання публічної інформації Томаківського районного управління юстиції та його структурних підрозділів, в тому числі Реєстраційної служби Томаківського районного управління юстиції, визначено ТУТ. Офіційні електронні адреси, за допомогою яких можна подати електронний запит: Томаківське РУЮ info@ tm.dp.minjust.gov.ua; Реєстраційна служба Томаківського РУЮ info@tm.dp.drsu.gov.ua; відділ ДРАЦС Томаківського РУЮ vcs@tm.dp.drsu.gov.ua, відділ ДВС Томаківського РУЮ info@tm.dp.dvs.gov.ua.

Інформаційно: Держава запустила єдиний інформаційний веб-ресурс звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування «Державна система електронних звернень». Ресурс «Доступ до правди», який дозволяє відправляти звернення про надання публічної інформації у електронній формі.

Ваші права: для того, щоб правильно сформулювати запит, Вам необхідно також знати, що Ви маєте право (стаття 10 Закону) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості та з якою метою збираються про Вас; як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються; доступу до інформації про себе, яка збирається та зберігається; вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону; на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту Ваших прав та законних інтересів; на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про Вас з порушенням вимог, визначених законом.

Що оприлюднюється: слід знати що саме розпорядники зобов’язані оприлюднювати (стаття 15 Закону), строк оприлюднення - не пізніше 5 днів з дня затвердження (якщо мова йде про проекти – то 20 днів до їх прийняття); а) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси; б) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, проекти рішень, що підлягають обговоренню; в) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення; г) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності; д) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник; е) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань; є) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи; ж) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку; з) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію та інше.

Обов’язки розпорядника інформації: відповідно до статті 14 Закону, розпорядники інформації зобов’язані систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні; вести облік запитів на інформацію; визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо; мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації.

Коли орган влади може відмовити в наданні публічної інформації: відповідно до статті 22 Закону, орган влади (розпорядник) інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках - розпорядник не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит; інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; запитувач  не оплатив  фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком (розмір визначає орган влади); запит не містить  ім'я та адресу запитувача; відсутній загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит; запит не підписаний і без дати.

ВАЖЛИВО! Якщо розпорядник відповідає, що запитувана інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту – це є неправомірна відмова у наданні інформації.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі та повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; дату відмови; мотивовану підставу відмови; порядок оскарження відмови; підпис.

Розпорядник може переслати Ваш запит іншому органу влади у випадку, якщо він не володіє запитуваною Вами інформацією.У такому випадку відлік строку розгляду Вашого запиту буде починатись з дня отримання запиту належним розпорядником.

Що можна оскаржити: перш за все слід знати, що оскарження може стосуватися будь-яких рішень, дій чи бездіяльності, якщо Ви вважає їх протиправними щодо Вас. Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право оскаржити: відмову в задоволенні запиту на інформацію; відстрочку задоволення запиту на інформацію; ненадання відповіді на запит на інформацію; надання недостовірної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; невиконання розпорядниками (органами влади) обов’язку оприлюднювати інформацію; інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскаржити порушення можна, звернувшись до: керівника органу, в якого ви запитували інформацію, або вищого щодо нього органу; адміністративного суду; прокуратури.

Крім того, парламентський контроль за дотриманням права на доступ до публічної інформації здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Відповідальність передбачена для державного службовця за порушення права на доступ до публічної інформації: дисциплінарна (догана або звільнення згідно із Кодексом законів про працю України, а також стягнення, передбачені законодавством про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування); цивільно-правова (відшкодування матеріальної або моральної шкоди відповідно до Цивільного кодексу України); адміністративна (стаття 212-3 Порушення права на інформацію та права на звернення, Кодекс України про адміністративні правопорушення); кримінальна (стаття 330 Кримінального кодексу України).

За що відповідає державний службовець: ненадання відповіді на запит; ненадання інформації на запит; безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; неоприлюднення інформації; надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; нездійснення реєстрації документів; навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Начальник Реєстраційної служби Томаківського РУЮ Валерій Павленко


Рекомендувати:
Переглядів: 248 |  Теги:
Історія Томаківського району

Пошук

Календар
«  Листопад 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Корисні посилання
  • Юридичний портал
  • Міністерство юстиції України

  • Переліки громадських формувань
  • Перелік політичних партій зареєстрованих Томаківським РУЮ
  • Перелік політичних партій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Перелік громадських організацій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Перелік благодійних організацій зареєстрованих Томаківським РУЮ
  • Перелік профспілкових організацій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Єдиний реєстр громадських формувань

  • Викривач корупції © 2015 - 2018 Безкоштовний хостинг uCoz