П`ятниця, 20.04.2018, 19:27
Головна | RSS
Викривач корупції
Зупинимо корупцію разом (соціальна реклама)Новини Юридичного порталу
Меню сайту

Статистика

Ні корупції (соціальна реклама)!

Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту

Інформація про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту)

Пошук відомостей в ЄДР

Головна » 2014 » Січень » 31 » Підстави для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
11:46
Підстави для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

Відповідно до статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) єдиною підставою для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень є подання документів не в повному обсязі, передбаченому нормативно-правовими актами. Відзначимо, що Закон розрізняє такі стадії реєстраційної діяльності, як «розгляд заяви про державну реєстрацію прав» та «державна реєстрація прав», оскільки в останньому випадку мова йде про стадію, на якій вже прийнято рішення щодо державної реєстрації прав (позитивне рішення). Натомість стадія «розгляд заяви про державну реєстрацію прав» передбачає як можливість прийняття рішення про відмову у такій реєстрації (негативне рішення), так і можливість прийняття рішення про державну реєстрацію прав (позитивне рішення).

Варто наголосити, що підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви є не неправильність або невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства України, а їх неповнота, тобто відсутність будь-якого документа з переліку тих, які необхідно надати. Натомість неправильність або невідповідність поданих документів є підставою для відмови у проведенні державної реєстрації прав або їх обтяжень.

Чинний станом на 31.01.2014 Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року №703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» (далі – Порядок), встановлює перелік документів, які подаються державному реєстратору для здійснення державної реєстрації прав.

В залежності від того, яке право та на якій правовій підставі підлягає реєстрації, державний реєстратор визначає повноту чи неповноту поданих документів. При цьому державний реєстратор зобов’язаний враховувати, що Порядок визначає не виключний перелік документів, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно або їх обтяжень, але визначає виключний перелік документів, які подаються для реєстрації відповідного права.  

Проте в окремих випадках Порядком уточнюється перелік документів, які повинні надаватись державному реєстратору. Наприклад, для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору, відповідно до якого право власності або інше речове право на нерухоме майно набувається у зв'язку з настанням або ненастанням певної події, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27 – 29 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав документ, що підтверджує факт настання або ненастання такої події. Подібні випадки прямо передбачені Порядком.

З викладеного можна дійти висновку про те, що у разі коли Порядком не передбачається подання додаткових документів, необхідних для проведення державної реєстрації, то пакет документів буде вважатись повним, якщо для державної реєстрації пред’явлено:

- документ, який посвідчує особу, та його копія;

- номер облікової картки платника податку, крім випадків, коли фізична особа відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, та його копія;

- якщо документи для державної реєстрації подаються представником, то додатково надається довіреність та її копія;

- документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита. У разі коли заінтересована особа відповідно до закону звільнена від сплати державного мита, документ про сплату державного мита не подається;

- у разі реєстрації права власності та інших речових прав - документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, перелік яких не є вичерпним та їх копії;

- у разі реєстрації обтяжень - документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення обтяжень таких речових прав, перелік, яких не є вичерпним та його копію.

Слід також враховувати, що орган державної реєстрації прав, нотаріус не приймає заяву про державну реєстрацію у разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату державного мита, (крім випадку, коли заінтересована особа відповідно до закону звільнена від сплати державного мита, плати за надання витягу з Державного реєстру прав. Тоді документ про сплату державного мита та документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, не подаються).

Якщо заявником подаються не всі документи, то державний реєстратор зобов’язаний зупинити державну реєстрацію в порядку, передбаченому статтею 22 Закону, а у разі ненадання заявником документів – відмовити у державній реєстрації. При цьому не допускається відмова у державній реєстрації прав через неповноту поданих документів без надання заявникові можливості подати необхідні реєстратору документи.

Форма рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2011 №3601/5 «Про затвердження форм рішень державного реєстратора прав на нерухоме майно та вимог до їх оформлення», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за №1538/20276. Вказана форма передбачає обов’язкове зазначення в резолютивній частині підстави для зупинення розгляду заяви.

Як вже зазначалось Законом передбачено єдину підставу для зупинення розгляду заяви – неповнота поданих документів. Отже, в резолютивній частині рішення повинен міститись перелік документів, які повинен надати заявник для продовження розгляду заяви. При цьому державний реєстратор позбавлений права надавати оцінку правильності чи неправильності поданих документів, як підстав для зупинення розгляду заяви, адже така оцінка надається при прийнятті рішень про реєстрацію чи відмову у реєстрації.  

Статтею 22 Закону вказується на дві умови повідомлення заявника про прийняте рішення: 1) повідомлення повинно бути зроблено письмово; 2) заявник повинен його отримати, оскільки саме з моменту отримання повідомлення починається строк на надання таких документів.

Водночас більш детально вказану процедуру регулює пункт 13 Порядку, який встановлює, що орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію видає або надсилає рекомендованим листом заявникові таке рішення.

Пункт 13 Порядку невиправдано обмежує державного реєстратора двома письмовими способами повідомлення заявника про прийняте рішення щодо зупинення державної реєстрації прав, що може зумовити зловживання заявниками своїми правами. Наприклад, у разі якщо заявнику відомо про обтяження, яке може бути накладено на його майно, він (або афілійована з ним особа) може подати до органу державної реєстрації прав заяву про реєстрацію права власності на нерухоме майно, не надавши при цьому документу, який посвідчує перехід права власності на нерухоме майно, і вказавши невірну адресу для отримання поштової кореспонденції. За таких обставин державний реєстратор зупиняє державну реєстрацію прав і надсилає заявнику повідомлення про прийняте рішення, проте останній його не отримує, оскільки там не знаходиться. При цьому видається неможливим проведення обтяження нерухомого майна дійсного власника майна, оскільки не завершено державну реєстрацію прав. У цьому випадку (після повернення поштового відправлення), було б доцільним надати державному реєстратору право повідомити заявника про прийняте ним рішення щодо зупинення державної реєстрації прав шляхом розміщення оголошення в офіційних виданнях України та місцевій пресі. Однак, ні згідно пункту 16 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року №868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» (набирає чинності 11 лютого 2014 року), ні згідно з пунктом 13 Порядку реєстратор не вправі цього зробити.

Отже, письмове повідомлення про зупинення розгляду заяви може здійснюватись або шляхом особистого вручення заявникові такого повідомлення, або шляхом надсилання рекомендованого листа.

У разі, коли заявник особисто отримує рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, він подає Картку прийому заяви про державну реєстрацію, яку орган державної реєстрації прав повертає заявникові з відміткою про отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, яка підписується заявником із зазначенням дати та часу отримання такого рішення. У цьому разі строк зупинення розгляду реєстрації починається з дати, вказаній на Картці прийому заяви про державну реєстрацію. У разі, коли орган державної реєстрації здійснює повідомлення заявника, то він з метою встановлення дати отримання заявником такого повідомлення зобов’язаний надіслати його рекомендованим листом з повідомлення про вручення. У цьому разі строк для надання заявником необхідних документів починатиметься з дати, вказаній у повідомленні про вручення рекомендованого листа.

Якщо рекомендований лист, у якому заявнику надсилалось повідомлення про зупинення розгляду заяви, повернувся державному реєстратору, то останній не зобов’язаний здійснювати повторне повідомлення заявника. У цьому разі рішення державного реєстратора залишатиметься чинним до моменту вручення заявнику відповідного рішення та збігу п’ятиденного строку на подання витребуваних документів.  

Отже, ні Законом, ні Порядком не встановлено граничного строку, на який здійснюється зупинення розгляду заяви, таке рішення є «безстроковим» до моменту його вручення заявнику, проте після вручення повідомлення заявнику таке зупинення не може тривати більше п’яти робочих днів. Після спливу зазначеного строку державний реєстратор отримує право відмовити заявнику у державній реєстрації прав та їх обтяжень.

- Начальник реєстраційної служби Томаківського районного управління юстиції В. Павленко -


Рекомендувати:
Переглядів: 258 |  Теги:
Історія Томаківського району

Пошук

Календар
«  Січень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Корисні посилання
  • Юридичний портал
  • Міністерство юстиції України

  • Переліки громадських формувань
  • Перелік політичних партій зареєстрованих Томаківським РУЮ
  • Перелік політичних партій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Перелік громадських організацій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Перелік благодійних організацій зареєстрованих Томаківським РУЮ
  • Перелік профспілкових організацій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Єдиний реєстр громадських формувань

  • Викривач корупції © 2015 - 2018 Безкоштовний хостинг uCoz